หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การต้อนรับบนฟากฟ้า

ในระหว่างเที่ยวบินของหน่วยสนับสนุนของสวีเดนซึ่งกำลังเดินทางไปยัง Kecskemét ในฮังการี นักบินที่หนึ่งของเครื่องบินลำเลียงแบบ TP100 (Saab 340) ได้รับคำร้องขอจากกองทัพอากาศฮังการีเพื่อขออนุญาตใช้เครื่องบินของสวีเดนเป็นเป้าหมายในการฝึกการบินขึ้นสกัดกั้น (Quick Reaction Alert หรือ QRA) ของกองทัพอากาศฮังการี

เพียงไม่นานหลังจากเครื่องบินบินเข้าไปในน่านฟ้าของฮังการี กริพเพนของกองทัพอากาศฮังการีจำนวนสองลำได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมอากาศยานให้บินไปยังเครื่องบินแบบ TP100 ของสวีเดน กริพเพนค่อย ๆ บินเข้าหา TP100 จากด้านหลัง โดยกริพเพนลำหนึ่งรักษาระยะอย่างอยู่ไกลออกไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้ใช้อาวุธถ้าเครื่องบินลำที่ต้องถูกพิสูจน์ทราบมีท่าทีไม่เป็นมิตร ส่วนกริพเพนอีกลำหนึ่งซึ่งได้รับภารกิจในการพิสูจน์ทราบนั้นบินเข้าหา TP100 เพื่อทำการพิสูจน์ทราบและถ่ายภาพสำหรับการทำเอกสาร หลังจากการฝึกสำเร็จ กริพเพนทั้งสองลำบินห่างออกไปและ TP100 ก็ทำการบินไปยัง Kecskemét ต่อไป

ภาพ: การฝึก QRA ในฮังการี
ภาพ: กริพเพนของฮังการีทำการตรวจตราน่านฟ้าของฮังหารี ภาพโดย Håkan Brandt กองทัพอากาศสวีเดน

ภารกิจ QRA นั้นเหมือนกับภารกิจการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับอุบัติการณ์ (incident preparedness) ของกองทัพอากาศสวีเดน สำหรับกองทัพอากาศสวีเดนนั้น ภารกิจการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับอุบัติการณ์ได้ถูกกระทำเป็นครั้งแรกเมื่อเครื่องบินแบบ DC-3 ของสวีเดนถูกเครื่องบินขับไล่ของโซเวียตยิงตกในน่านฟ้าสากลเหนือทะเลบอลติก การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับอุบัติการณ์เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันดินแดนของสวีเดนและเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของกองทัพสวีเดน

และประสบการณ์ที่ลูกเรือและผู้โดยสารบนเครื่องบินแบบ TP100 ได้รับนั้นคือส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างสวีเดน ฮังการี สาธารณรัฐเช็ค และไทย นักบินกริพเพน เจ้าหน้าที่ควบคุมอากาศยาน และช่างอากาศของฮังการีได้รับการฝึกในสวีเดน สวีเดนได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสวีเดนเข้าไปในฮังการี สาธารณรัฐเช็ค และไทยเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกับกริพเพนในประเทศของผู้ใช้กริพเพนนั้น ๆ กองบิน F7 ของกองทัพอากาศสวีเดนจึงได้รับมอบหมายให้ส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนเข้าไปยังประเทศต่าง ๆ และเป็นหัวหน้าของทีมสนับสนุนของสวีเดนในประเทศนั้น ๆ

อ้างอิง: กองทัพสวีเดน กองบิน F7 Skaraborg Wing (Link ไปยังเว็บไซต์ภาษาสวีเดน)

การต้อนรับบนฟากฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น