หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน ๗ และงานเลี้ยง ณ กองบิน ๗


พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน ๗ นาวาอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชาให้แก่ นาวาอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บังคับการกองบิน ๗ คนใหม่ ณ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 


และงานเลี้ยง ณ กองบิน ๗

ที่มา: wing7RATF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น