หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๒๑


นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีสายหยุด ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชาให้แก่ นาวาอากาศเอก อร่าม สกุลแก้ว ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ คนใหม่ ณ โรงเก็บ ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด กองบิน ๒๑ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔


ที่มา: Wing 21 "Digital Wing"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น