หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

GALLERY: การฝึกผสม Thai-Boomerang11

History

การฝึกผสม THAI BOOMERANG 2011  ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554 กองทัพอากาศ ร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ทำการฝึก ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา 
นับตั้งแต่ปี 2533 กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน 2 เครื่อง บินเดินทางมาเยือนประเทศไทย (GOODWILL VISIT) และต่อมาในปี 2535 การบินมาเยือนได้ขยายขอบเขตเป็นการฝึกบิน ACMI ร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก (F-16 A/B) ของกองทัพอากาศ ในภารกิจยุทธวิธีการรบทางอากาศกับเครื่องบิน ต่างแบบ โดยเรียกการฝึกในครั้งแรกว่า THAI BOOMERANG 92 (เดิมกำหนดจะเรียกชื่อว่า BARON-PHRAPHA)

จากนั้นในปีถัดมา ทั้งสองชาติได้เข้าร่วมการฝึกเรื่อยมา โดยพัฒนาจากการที่กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน 2 – 4 เครื่องจากฝูงบินที่ 3 เข้าร่วมการฝึก ขณะที่กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก จำนวน 2 – 4 เครื่อง จากฝูงบิน 103 เข้าร่วมการฝึกโดยใช้พื้นที่การฝึก ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

และนับตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็นการฝึกในครั้งที่ 5 กองทัพอากาศได้เพิ่มเครื่องบินขับไล่จากฝูงบิน 403 เข้าร่วมการฝึกด้วยอีกฝูงหนึ่ง โดยใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นรูปแบบการฝึกจึงเปลี่ยนเป็นปีเว้นปี เพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกผสม PITCH BLACK ที่กองทัพอากาศจัดกำลังทางอากาศ เข้าร่วมการฝึก ณ ฐานทัพอากาศ DARWIN และ TINDALL ประเทศออสเตรเลีย การฝึกบินของทั้งสองชาติได้พัฒนาประสบการณ์การฝึกบินปฏิบัติการรบทางอากาศ ปัจจุบันในรูปแบบของการฝึก ได้ปรับเป็นการบินรบขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM), การบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM) การบินยุทธวิธีการรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactics : DACT) และการใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment : LFE)

สำหรับการฝึก THAI BOOMERANG 11 ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดกำลังพลจำนวน 300 คน พร้อมด้วยอากาศยานเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ จำนวน 12 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (F-16 A/B) จากฝูงบิน 102,103 กองบิน 1 และฝูงบิน 403 กองบิน 4  ฝูงละ 4 เครื่อง เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ ในขณะที่กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดกำลังพลจำนวน 125 คน พร้อมด้วยเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน 7 เครื่อง จากฝูงบิน 77 ฐานทัพอากาศ Williamtown เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้


ภาพการฝึก

คลิกที่ข้อความใต้รูปภาพเพื่อเข้าไปชม Gallery
Welcome RAAF to IPC (เลี้ยงรับรองคณะ ทอ.ออสเตรเลีย) (10)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=11%3Awelcome-raaf-to-ipc&Itemid=7&lang=th

IPC Events (บรรยากาศการประชุม IPC) (22)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=12%3Aipc-meeting&Itemid=7&lang=th

Welcome RTAF to FPC (งานเลี้ยงรับรอง คณะทอ.โดย ทอ.ออสเตรเลีย) (2)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=13%3Awelcome-rtaf-to-fpc&Itemid=7&lang=th

At squadron77 (บรรยากาศ ณ ห้องพักผ่อนฝูงบิน 77) (3)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=14%3Asquadron77&Itemid=7&lang=th

Sub Group Discussion (6)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=15%3Asub-group-discussion&Itemid=7&lang=th

Test Simulator F/A-18 (ผบ.ฝูง.๑๐๒ ทดลองบิน Simulator F/A-18) (7)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=16%3Atest-simulator-fa-18&Itemid=7&lang=th

Sign Minutes Events (การประชุม ณ ฝูงบิน 77 และ บรรยากาศการ Sign Minutes) (11)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=17%3Ameeting-at-sqn77&Itemid=7&lang=th

Deputy Director talk to the vice commander,wing81 (รอง ผอ.กอฝ.ผสม ฯ ร่วมพูดคุยกับรอง ผบ.กองบิน 81) (8)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=18%3Adeputy-director-talk-to-the-vice-commander-wing-81&Itemid=7&lang=th

Closing ceremony for FPC (พิธีปิดการประชุม FPC) (27)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=19%3Aclosing-fpc&Itemid=7&lang=th

Welcome RAAF and F-18 to Thai-Boomerang 11 on 18 August 2011 (56)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=20%3Awelcome-raaf-to-thai-boomerang-11-on-18-august-2011&Itemid=7&lang=th

Mass Brief on 19 August 2011 (28)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=21%3Amass-brief-on-19-august-2011&Itemid=7&lang=th

Opening ceremony on 19 August 2011 (49)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=22%3Aopening-ceremony-on-19-august-2011&Itemid=7&lang=th

Operation between 15 - 19 August 2011 (53)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=23%3Aoperation-between-15-19-august-2011&Itemid=7&lang=th

Ice Breaker 19 August 2011 (15)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=24%3Aice-breaker-19-august-2011&Itemid=7&lang=th

Daily Brief (32)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=25%3Adailybrief&Itemid=7&lang=th

Welcome RAAF to Thai-Boomerang 11 on 24 August 2011 (52)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=26%3Awelcomeraaftothai-boomerang11on24august2011&Itemid=7&lang=th

Operation between 22 - 25 August 2011 (82)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=27%3Aoperation-between-22-25-august-2011-&Itemid=7&lang=th

Helping local community on 26 August 2011 (89)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=29%3Ahelping-local-community-on-26-august-2011&Itemid=7&lang=th

Exercise Director Fly F-16 (73)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=30%3Aexercise-director-fly-f-16&Itemid=7&lang=th

Operation between 29 August- 1 september 2011 (350)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=31%3Aoperation-between-29-august-1-september-2011-&Itemid=7&lang=th

Visit wing1 hospital (16)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=32%3Avisit-wing1-hospital&Itemid=7&lang=th

PR and Support operations (20)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=33%3Apr-and-support-operations&Itemid=7&lang=th

Play Sport (117)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=34%3Aplay-sport&Itemid=7&lang=th

welcome AIR VICE MARSHAL MARK ASKIDMORE.AM(ACAUST) (114)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=35%3Awelcome-air-vice-marshal-mark-askidmoreamacaust&Itemid=7&lang=th

Hot wash (19)
http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=36%3Ahot-wash&Itemid=7&lang=th

http://www.thaiboomerang.rtaf.mi.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น