หน้าเว็บ

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ


กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศชื่อบัญชี “บัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยกองทัพอากาศ” เลขบัญชี ๐๕๗ – ๒ – ๒๐๗๐๓ – ๓ ส่งสำเนาทางโทรสารได้ที่ โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๙ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

ข่าวจาก: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น