หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

การถอดถอนและติดตั้งระบบอาวุธปืน 40L70 มม. (คู่)

1. ขั้นการเตรียมการ
            
    1.1 ประสาน จนท.กฟอ.สพ.ทร. เพื่อทดสอบระบบ Servo ทางหัน/กระดกและระบบบรรจุลูกปืนอัตโนมัติ บันทึกค่า การทำงานทางไฟฟ้า
    1.2 ประสาน จนท.กรช.สพ.ทร. เพื่อสำรวจฐานแท่นปืน(กรณีเกิดผุกร่อน)
    1.3 ประสาน รง.เชือกรอกและการอู่ เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง(เครน)
    1.4 เตรียมเครื่องมือยก, แท่นลำเลียง ยกขึ้นรถชานต่ำและยึดขาทั้งสี่ให้แน่น
    1.5 เตรียมเครื่องมือทั่วไปจำนวน  1  ชุด
               
เครื่องมือยกปืน          
                ตู้จ่ายไฟ (Power Supply Rack) น้ำหนัก  247  Kg.     เครื่องแปลงกระแส (Converter) น้ำหนัก  215  Kg.

      
 ( Slip - Ring )  น้ำหนัก 50  Kg.                      แผงควบคุมภายใน (Local Control Panel)  น้ำหนัก 35 Kg.

 2. ขั้นการดำเนินงาน

               2.1 ดำเนินการทดลองระบบ Servo ทางหัน/กระดก และระบบการป้อนลูกปืนอัตโนมัติ เพื่อบันทึก   ค่า การทำงานทางไฟฟ้า
                2.2 ถอดท่ออากาศและน้ำ
                2.3 ถอดสายไฟฟ้า-สัญญาณจาก Slip - Ring  และถอด Slip - Ring ออก (น้ำหนัก 50 Kg)
                2.4 ถอดแผงอากาศและน้ำ (Air Water Panel)  น้ำหนัก  35  Kg.
                2.5 ถอดคันบรรจุและก้านแหนบคันบรรจุลูกปืนออกจากโครงสร้างซองลูกปืน
                2.6 ถอดสายไฟฟ้า-สัญญาณ, แผงควบคุมภายใน(Local Control Panel) ออก น้ำหนัก 35 Kg
                2.7 ถอดตู้จ่ายไฟ (Power Supply Rack) โดยคลายนัตยึดขาตู้และด้านบนออก  น้ำหนัก  247  Kg
                2.8 ถอดเครื่องแปลงกระแส (Converter) ออก โดยถอดสายไฟฟ้า-สัญญาณ ออก และคลายนัตยึดแท่นจำนวน 4 ตัว    (น้ำหนัก  215  Kg)
                2.9 ถอดช่องลองออกโดยคลายนัตยึด  เพื่อที่จะประกอบเครื่องมือยก
                2.10 ถอดปลอกครอบวงหันออกโดยคลายนัตยึด เพื่อที่จะประกอบเครื่องมือยก
                2.11 ถอดนัตยึดฐานแท่นปืน โดยคลายนัตยึดฐานแท่น จำนวน 32 ตัว ออก
                2.12 ใช้ห้ามทางหัน , ห้ามทางกระดก
                2.13 ใช้เครนยกเครื่องมือยกปืน แยกเป็นสองชิ้นขึ้นไปประกอบทางด้านหน้าและด้านหลังฐานวงหัน แล้วใช้นัตยึดให้ทั้งสองชิ้นติดกันให้แน่น

  

            2.14 ใช้เชือกผูกลำกล้องปืน เพื่อใช้สำหรับดึง บังคับทิศทางเมื่อเครนยกในระดับสูง
                2.15 ใช้เครนยกเครื่องมือประกอบเข้ากับเครื่องมือยก โดยเกี่ยวเครื่องมือยกทั้งสี่เส้น พร้อมยกปืนขึ้นจากฐานแท่น

                ข้อควรระวัง  ขณะกำลังยกปืนให้จัด จนท.ฯ ลงไปอยู่ในห้องบรรจุลูกปืน เพื่อจะใช้มือดันประคองไม่ให้ซองบรรจุลูกปืนอัตโนมัติเชี่ยวชนกับผนังฐานแท่นปืน ขณะเคลื่อนตัวขึ้นจากฐานแท่นปืน


            2.16 ยกปืนขึ้นและวางประกอบกับแท่นลำเลียงบนรถชานต่ำ ยึดนัตฐานแท่นให้แน่น
                2.17 ถอดเครื่องมือยกปืนออกจากเครื่องมือยกทั้งสี่เส้น ลำเลียงปืนเข้าโรงงานซ่อมบำรุงปืนฯ
                2.18 ถอดนัตยึดฐานแท่นปืนกับแท่นสำหรับลำเลียง
                2.19 ประกอบเครื่องมือยกเข้ากับเครื่องมือยกโดยเกี่ยวเครื่องมือยกทั้งสี่เส้นและยกปืนขึ้นจากแท่นลำเลียงปืนบนรถชานต่ำขึ้นประกอบบนแท่นทดสอบและซ่อมบำรุง ใช้นัตยึดฐานแท่นให้แน่น
                2.20 ถอดเครื่องมือยกปืนออก
                2.21 ถอดเครื่องมือยกปืนที่ฐานวงหันออก
                2.22 ยก Slip-Ring, แผงอากาศและน้ำหล่อ(Air Water Panel), แผงควบคุมภายใน (Local Control Panel), ตู้จ่ายไฟ (Power Supply Rack) และเครื่องแปลงกระแส (Convertor) ออก  ลำเลียงเข้าโรงงานซ่อมบำรุงปืน
                2.23
 นำฝาปิดขึ้นปิดฐานแท่นปืน
        
 3.การติดตั้งให้ปฏิบัติตรงข้ามกับการถอดถอน

เรียบเรียงโดย เรือเอก อำนาจ  ฟักทอง นายช่างปืนฯ

ที่มา: Web สามโอ โนว์ฮาว ชาวทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น