หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กองบิน ๕๖ ให้การสนับสนุนการฝึกบินเดินทางของ บ.Gripen


กองบิน ๕๖ ให้การสนับสนุนการฝึกบินเดินทางของ บ.Gripen ฝูง ๗๐๑ บน.๗ เมื่อ ๒๒ - ๒๕ ส.ค.๕๔


และข่าวเก่าย้อนหลัง..นาวาอากาศเอก สุจินดา สุมามาลย์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ต้อนรับ นักบิน Gripen ในการฝึกบินเดินทางมา ณ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๔ ที่ผ่านมา


ที่มา: ข่าวสาร Wing 56

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น