หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET ประจำปี ๒๕๕๔

การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET ในครั้งนี้เป็นการยิงครั้งที่ ๘ ของกองเรือตรวจอ่าว โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET ในครั้งนี้เป็นการยิงทางยุทธวิธี โดยจะไม่กำหนดว่าเรือลำใดเป็นเรือยิงหลักเพื่อให้เรือทั้งสองลำได้เตรียมการให้มีความพร้อมสูงสุดเท่าเทียมกัน และจะกำหนดเรือยิงหลักในวันยิง ก่อนเข้าทำการยิง เรือที่ได้รับคำสั่งเป็นเรือยิงหลักจะทำการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET จำนวน ๑ ลูก ทางกราบซ้ายต่อเป้า PONTOON ติดแผ่นสะท้อนเรดาร์(REFLECTOR) ในแบริ่ง ๑๕๐ ที่ระยะ ๑๒-๑๔ ไมล์ โดยเรือยิงจะใช้ความเร็ว ๑๘ – ๒๐ นอต โดยจะทำการติดตั้งลูกอาวุธปล่อยนำวิถี ฯ ลำละ  ๒ ลูก กราบละ ๑ ลูกทั้งนี้จะติดตั้งลูกที่มีความพร้อมยิงมากที่สุดไว้ทางกราบซ้ายในการยิงอาวุธปล่อยฯ   โดยเมื่อถึงวันยิง คือวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๔ เวลา๑๐๐๐ พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุลย์รอง ผบ.ทร.และในฐานะผู้อำนวยการฝึก กองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๔ได้กรุณาเลือก ร.ล. วิทยาคม เป็นเรือยิงหลัก และ ร.ล.อุดมเดช เป็นเรือยิงสำรอง

เรือหลวงวิทยาคม

เรือหลวงอุดมเดช
 ประวัติความเป็นมาของเรือ ชุด เรือหลวงราชฤทธิ์

 • เรือชุด ร.ล.ราชฤทธิ์ เป็นเรือยนต์เร็วโจมตีอาวุธปล่อยนำวิถี(EXOCET) ประกอบด้วยเรือ ๓ ลำ ได้แก่ ร.ล.ราชฤทธิ์ , ร.ล.วิทยาคม และ ร.ล.อุดมเดช
 • กองทัพเรือได้จัดหาเรือประเภทนี้ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ โดยใช้งบประมาณจากค่าสัมปทานสำรวจน้ำมันในทะเลจากบริษัทต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณประจำและมีชื่อโครงการว่า " การจัดหาเรือคุ้มครองการสำรวจน้ำมันในทะเล "

            คุณลักษณะทั่วไปของเรือชุด ร.ล.ราชฤทธิ์

 • ระวางขับน้ำเต็มที่ ๓๐๐ ตัน , ความเร็วสูงสุด ๓๕ น๊อต
 • ความยาวตลอดลำ ๔๙.๘ เมตร, ความกว้าง ๗.๕ เมตร
 • กำลังพลประจำเรือ ๔๖ นาย
 • ปืนหัวขนาด ๗๖/๖๒ มม.
 • ปืนท้ายขนาด ๔๐/๗๐ มม.
 • อาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET MM 38

           อาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET MM.๓๘

 • ผลิตโดยบริษัท AEROSPATIALE ประเทศฝรั่งเศส
 • EXOCET แปลว่า ปลาบิน
 • MM ย่อมาจาก MER-MER แปลว่า ทะเล สู่ ทะเล ราคาประมาณ ๔๐ ล้านบาท ( ๑ ลูก )
 • จัดอยู่ในประเภทอาวุธปล่อย พื้น - สู่ - พื้น
 • ระยะยิงไกลสุด ๔๒ กิโลเมตร , ระยะยิงใกล้สุด ๔.๔ กิโลเมตร นำวิถีด้วยระบบ ACTIVE RADAR HOMING


เป้าที่ใช้ทำการยิง


 • น้ำหนัก ๖๐ ตัน

 • ความสูง ๙ เมตร

 • ความกว้าง ๓ เมตร

 • ความยาว ๑๘ เมตร


 • ประมวลภาพการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET


  ที่มา: การฝึกใน งป.๕๔ กองเรือตรวจอ่าว

  การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET เมื่อปี 2007 
  
  Exocet is launched from HTMS Witthayakom (Fast guided missile boat Ratcharit class) in 2007

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น