หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จก.สพ.ทร. และ ผบ.กองเรือฟริเกตที่ ๒ ชมการจุดทดสอบดินขับอาวุธปล่อยนำวิถี C-801

เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ (จก.สพ.ทร.) และ ผบ.กองเรือฟริเกตที่ ๒ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง ชมการจุดทดสอบดินขับอาวุธปล่อยนำวิถี C-801 เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๔ ณ สนามทดสอบอาวุธ ทุ่งโปรง สพ.ทร. โดย กองอาวุธปล่อยนำวิถี เป็นผู้ดำเนินการจุดทดสอบในส่วนของ BOOSTER  เพื่อวัดค่าแรงดัน (Thrust) และกำลังดัน (Pressure) ในห้องเผาไหม้ ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ สามารถทำให้เกิดความมั่นใจแก่หน่วยผู้ใช้ อาวุธปล่อยนำวิถี C-801 ต่อไป
คลิกเข้าไปดูรูปภาพ

ที่มา: กิจกรรมผู้บังคับบัญชา กรมสรรพาวุธทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น