หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภูมิอากาศระหว่างเดินทางลาดตระเวน


อัปโหลดโดย เมื่อ 18 ส.ค. 2011
การเผชิญคลื่นลมแรงระหว่างการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการลาดตระเวนที่รับผิดชอบ หรือ IRTC ของหมู่เรือปราบปราบโจรสลัด กองทัพเรือไทย อันประกอบด้วย เรือหลวงสิมิลัน และ เรือหลวงนราธิวาส ณ บริเวณพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย ซึ่งต้องเผชิญคลื่นที่มีความสูงเกินกว่า 4 เมตร และความเร็วลมประมาณ 50 นอต (90 กม./ชม.)

IRTC: พื้นที่การเดินเรือสินค้าที่ปลอดภัยที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นช่องทางผ่านอ่าวเอเดน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ CTF 151 หรือ Combined Task Force 151 (กองกำลังร่วมของนานาชาติที่เข้าร่วมปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย)

http://rtncptu.fleetpx.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น