หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การติดตั้งระบบอาวุธปืน ชุด เรือ ต.994

แผนกปืน กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ (กทว.ศซส.สพ.ทร.) ได้ดำเนินการติดตั้งระบบอาวุธปืนหลักให้แก่ ชุด เรือ ต.994 ดังนี้
                  1. เรือ ต.994
                     1.1 ติดตั้ง ปก. 30 มม. MK.44 ให้แก่ เรือ ต.994 ที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ (อธบ.อร.) ในวันที่ 27 มิ.ย.54


1.2 ติดตั้ง ปก. .50 นิ้ว ออโต ให้แก่ เรือ ต.994 ที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ (อธบ.อร.) ในวันที่ 5 ก.ค.54

โปรดติดตามตอนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น