หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การปรับปรุง ปก. .50 นิ้ว เอ็ม.3 (เบา)

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุง

- การปรับปรุง ปก. .50 นิ้ว เอ็ม.3 (เบา) ที่ของเดิมติดตั้งกับอากาศยาน ทำการขึ้นนกและลั่นไกโดยนักบิน กดปุ่มที่เครื่องควบคุมการยิง ทำการปรับปรุงให้สามารถทำการยิงด้วย โซลินอยด์ไฟฟ้าและทำการลั่นไกยิงที่ปืนได้ เพื่อให้สามารถใช้ราชการในหน่วยเรือและหน่วยบกได้- แผนกปืน ฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อย โดยทำการปรับปรุง อุปกรณ์ดังนี้

1. ติดตั้งระบบขึ้นนกด้วยมือ บริเวณโครงปืนด้านขวา


2. ติดตั้งโซลินอยด์ไฟยิงบริเวณโครงปืนด้านขวา


3. ติดตั้งศูนย์หน้าและศูนย์หลังบนโครงปืนส่วนบน


4. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับลั่นไกยิง


5. สร้างอุปกรณ์เสริมบริเวณส่วนท้ายของเครื่องผ่อนอาการสะเทือน (SOFT MOUNT) เพื่่อให้พลเล็งยิงจับขณะทำการยิงภายหลังการปรับปรุง ได้ดำเนินการทดสอบ ทดลองการทำงานของอุปกรณ์ สามารถทำงานร่วมกับปืนได้ และได้ยิงทดสอบการทำงานด้วยกระสุนจริง เรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น