หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จก.สพ.ทร. และคณะผู้บังคับบัญชา สพ.ทร. ชมการยิงทดสอบลูกปืนขนาด 40/60


เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ (จก.สพ.ทร.) และคณะผู้บังคับบัญชา สพ.ทร. ชมการยิงทดสอบลูกปืนขนาด 40/60 ซึ่ง กผร.สพ.ทร. ได้ดำเนินการซ่อมทำปรับปรุงเครื่องจักรในสายการประกอบลูกปืนและทำการทดลองผลิตลูกปืน 40/60 มม. ชนิด HE-T และ HE-T-SD โดยให้ กทว.ศซส.สพ.ทร. ดำเนินการยิงทดสอบลูกปืน 40/70 เข้าไปภายในอุโมงค์ทดสอบ ณ สนามยิงปืนทุ่งโปรง สพ.ทร. เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๕๔ และ กทว.ศซส.สพ.ทร. ได้ดำเนินการดัดแปลงปืน .50" M3 ซึ่งเป็นปืนที่ติดตั้งบนอากาศยานให้สามารถทำการยิงในพาหนะอื่นๆ บนบกได้ จากการทดสอบได้ผลเป็นที่พึงพอใจ

คลิกเข้าไปดูรูปภาพทั้งหมด
- http://www.navy.mi.th/ordn/Images/activity/act-07-54/40-60/activity.html
- http://otd.ordn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145:2011-07-20-22-53-11&catid=12:2010-10-18-07-54-49&Itemid=6

ที่มา:-
- กิจกรรมผู้บังคับบัญชา กรมสรรพาวุธทหารเรือ 
Web สามโอ โนว์ฮาว ชาวทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น