หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตรวจรับปืนกล 30 ที่เมืองนอร์วิค ประเทศสหราชอาณาจักร


ตรวจรับปืนกลรุ่น SEA HAWK 30 MSI ที่เมืองนอร์วิค ประเทศสหราชอาณาจักร มีผู้แทนจาก สพ.ทร. สยป.ทร. และ กร. ร่วมคณะ เดินทางระหว่างวันที่ 23-31 ก.ค.54ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น