หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การฝึกอบรมการใช้อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 ให้กับข้าราชการ ร.ล.ตาปี

กองอาวุธปล่อยนำวิถี ทำการฝึกอบรมการใช้อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 ให้กับข้าราชการ ร.ล.ตาปี เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๔ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้เกิดความชำนาญในการใช้อาวุธ ของข้าราชการ ก่อนที่เรือจะออกปฏิบัติราชการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๘ นาย ผลการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าราชการทุกนาย สามารถใช้อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
ทีมา: ข่าวสารกองอาวุธปล่อยนำวิถี (สพ.ทร.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น