หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18

กองอาวุธปล่อยนำวิถีนำโดยแผนกอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จีน เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๕๔เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 โดยผลการซ่อมบำรุงเป็นที่น่าพอใจเครื่องทดสอบสามารถใช้ราชการได้ปกติ
ที่มา: ข่าวสารกองอาวุธปล่อยนำวิถี (สพ.ทร.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น