หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Image and video: Enstrom 480B - Royal Thai Army

Enstrom 480B take off rom snow by M landarch
จาก: Mrpromphong  | 11 ก.ค. 2011  |
นักบินจากศูนย์การบินทหารบกเมื่อครั้งที่ทำการฝึกบิน ฮ.Enstrom 480B ของ ทบ. ในสหรัฐฯ ก่อนที่จะมีการส่งมอบ ฮ.Enstrom 480B ให้กับศูนย์การบินทหารบก..

เฮลิคอปเตอร์ฝึกแบบ 480 (Enstrom 480B) ณ ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี | เมื่อ ..มิ.ย.54 

ทำการบินบนท้องฟ้าเหนือศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี  

ขอขอบคุณ: ภาพถ่ายจากนักบินและเจ้าหน้าที่ของศูนย์การบินฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น