หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A

ขั้นตอนการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A

 1. Foundation
  - รื้อถอนระบบ C- 801 โดยความร่วมมือจาก กฟอ.สพ.ทร.และ กอว.สพ.ทร.
  - ตรวจสอบหาตำบลที่ๆ จะติดตั้งระบบ C- 802A โดย จนท.จาก CPMIEC และ กฟอ.สพ.ทร. เป็นหน่วยให้การสนับสนุนการดำเนินการ
 2. Installation ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ C- 802A โดย จนท.จาก CPMIEC และ กฟอ.สพ.ทร. , กอว.สพ.ทร. , ร.ล.กระบุรี และ ร.ล.สายบุรี เป็นหน่วยให้การสนับสนุนการดำเนินการ
 3. Setting to work ขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานของระบบ (Power on self test) ของอุปกรณ์ระบบ C- 802A รวมถึงการเชื่อมต่อว่า สามารถทำงานได้ถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่
 4. HAT ขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานของระบบที่หน้าท่า
  - ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของการติดตั้งระบบ
  - ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งสายเคเบิ้ลและการเข้าหัวสาย
  - ตรวจสอบการทำงานของระบบโดยการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง
  - ตรวจสอบความถูกต้องของระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ C- 802A
  - ตรวจสอบความถูกต้องของระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ C- 802A กับอุปกรณ์ต่อร่วมภายนอก
  - ตรวจสอบการคำนวณค่า Firing data ของระบบ C802A ภายใต้เงื่อนไข Static condition
  - ตรวจสอบการทำงานร่วมกันและเสถียรภาพของขั้นตอนในการทำงานของระบบ
  C - 802A ในขณะเรืออยู่หน้าท่า
 5. SAT ขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานของระบบในทะเล ในเงื่อนไข Dynamic condition
  ขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาระบบ
 1. งานวัน
 2. งานสัปดาห์
 3. งานเดือน
 4. งานราย 3 เดือน
 5. งานปี


การติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A

1. ขั้นตอนการรื้อถอน C801


2. ขั้นตอนการติดตั้ง C802A


3. การใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาระบบ


4. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานคุณลักษณะ และวิถีโคจรของ อาวุธปล่อยนำวิถี C802A
  Main tactic and technical data of missile
 1. วามยาว : 6.383 ม.
 2. เส้นผ่าศูนย์กลาง : 0.36 ม.
 3. ความกว้างปีกเมื่อกลางออก : 1.22 .(เมื่อพับปีก : 0.72 ม.)
 4. น้ำหนักลูกอาวุธปล่อยนำวิถี : 802 กก.
 5. น้ำหนักกล่องยิง (Launch Container) : 1200 กก.
 6. มุมยิงทางข้าง +90 , -90 องศา
 7. ระยะยิงไกลสุด (Propulsive range) >180 กม.
 8. ระยะยิงใกล้สุด 15 กม. ไกลสุด 180 กม.
 9. Launch mode รูปแบบแท่นยิงเป็นแบบแท่นยิงประจำที่ กล่องยิงทำมุม 15 องศากับพื้นดาดฟ้าเรือ และทำมุม 90 องศา กับทิศหัวเรือ สามารถทำการยิงได้ทั้งแบบยิงเดี่ยวและแบบยิงชุด โดยมีระยะเวลาระหว่าง 3 - 12 วินาทีในการยิงแต่ละลูก
 10. Launch condition
  - Pitch angle : 15 องศา+5 องศา
  - Roll angle : 0 องศา + 6 องศา
 11. Attacck mode
  Present - point attack mode - Direct attack - Route planning 1 mode - Route planning 2 mode
  Purc azimuth attack mode
 12. ความเร็วในการโคจร(Flight speed) 0.8 - .0.9 มัค
 13. ความสูงการโคจรในช่วง Cruise phase : 20 ม.
 14. ความสูงการโคจรช่วง Terminal phase
  - First descending : 10 ม.
  - Second descending (Terminal altitude) 5 ม. (Default : 0 -3 grade sea state) , 7 ม. (Set : 4 - 5 grade sea state) , 10 ม. (Set : 6 grade sea state)
 15. ระบบนำร่อง (Guidance system) เป็นแบบ Automatic control + automatic guidance
 16. โอกาสที่เป้าจะถูกทำลายด้วยลูกอาวุธปล่อยลูกเดียว > 90 %
 17. Route fligh capacity : Maximum way points : 3 (Target point is not include) Maximum turn radius of each waypoint : 8 กม.
 18. ระบบขับเคลื่อน (Power plant) : FP - 2A Turbo jet + FG - 6B Booster
 19. Warhead : Type semi - armor piecing explosive warhead อาวุธปล่อย 1 ลูกสามารถทำความเสียหายกับเรือขนาด 5,000 t. และลูกอาวุธปล่อย 2 ลูกสามารถทำให้ระบบอำนวยการรบไม่สามารถใช้การได้
 20. Fuse : Type contact delay electromechanical fuze
 21. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความแม่นยำในการโคจร (Flight reliability) 0.85 (เป็นค่าที่ยอมรับได้)
 22. Operation life โหลดไว้บนเรือ : ไม่เกิน 1 ปี Accumulated poer - operation duration : ไม่เกิน 50 h (ถ้าทดสอบผ่านก็สามารถใช้งานได้ต่อไป)
 23. Operation reaction time of missile
  - System reaction time ( ออนไฟจนถึงพร้อมยิง < 9 นาที
  - Fire reaction time (จากรับเป้าหลังจากออนระบบแล้วจนถึงพร้อมยิง) : < 30 วินาที
 24. Power - on duration and interval for continuos power - on เวลาที่สามารถออนระบบอย่างต่อเนื่องไม่เกิน 60 นาที จะต้องเลิกระบบก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 10 - 20 นาที ก่อนถึงค่อยเดินระบบอีกครั้ง

 วิถีโคจรทางความสูงของอาวุธปล่อยนำวิถี C802A

053HT Missile Fire Control system

SPECIAL EQUIPMENT

Weapon control equipment :

         เป็นอุปกรณ์หลักของระบบอาวุธปล่อยนำวิถี C802A missile fore control system   ทำงานร่วมกับ information processing cabinet, launcher, special power supply และ Shipboard common equipment เพื่อจ่าย power supply ไปให้กับลูกอาวุธปล่อยทั้ง 8 ลูก ทำ   pre - launch check, ทำ Inertial navigation navigation system alignment, สร้าง Route planning, ทำ Accurate calculation, Launch control  และ Simulating training

Information processing cabinet : 

   1. รับข้อมูล Target information จาก Navigation radar and information จาก Internal navigation equipment, และส่งให้  Weapon control equipment

   2. ควบคุมการทำงานของ Ethernet  ภายใน Fire control system
  
   3. Built - in GNSS รับข้อมูล ตำแหน่งของเรือยิง และส่ง Navigation information ไปให้กับระบบ Weapon control equipment

   4. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ แสดงข้อมูลและสัญญาณต่างๆ

   5. Simulate static and dynamic parameter เพื่อทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ และทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Fire control system เพื่อให้ Simulative training สมบูรณ์

Two - cell launcher : ใช้เก็บรักษาลูกอาวุธปล่อยที่ถูกติดตั้งอยู่บนเรือ และเป็นมุมอ้างอิงของลูกอาวุธปล่อยในการยิง

Special power supply : ทำหน้าที่ควบคุมและแปลงไฟเรือให้เป็นไฟ  DC 27 V เพื่อจ่ายให้ลูกอาวุธปล่อย, Weapon control equipment (WCE), launcher และอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ


COMMON EQUIPMENT

Navigation radar  ส่งค่า Target information ไปให้กับ Missile Fire control system โดยผ่านทาง RS - 422 serial port

Internal navigation equipment  ส่งค่า Own ship's course, pitch และ roll ไปให้กับ Information processing cabinet ของ  Missile fire control system  โดยผ่านทาง RS - 422 serial port

Log  ส่งค่า  Own ship's speed  ให้ Information processing cabinet ของ Missile fire control systemเรือฟริเกต ร.ล.กระบุรี และ ร.ล.สายบุรี

สร้างโดยบริษัท HUDONG SHIP YARD  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นระวางประจำการเมื่อ 4 ส.ค.2535 สังกัดกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ความเร็วสูงสุด 30 น็อต (มัธยัสถ์ 18 น็อต) ระวางขับน้ำปกติ 1,740.6 ตัน (เต็มที่  1961 ตัน) ความยาวตลอดลำ 102.87 เมตร ความกว้างมากที่สุด 11.36 เมตร กินน้ำลึก 3.3 เมตร กำลังพลประจำเรือ 206 นาย

Radar และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เรดาร์ตรวจการณ์แบบ Surface surveillance radar 343 สามารถตรวจการณ์ได้ระยะไกลสุด 80 ไมล์                                                                                                      
เรดาร์พื้นน้ำแบบ 65351 A/F65340 ชนิด RM 1290/D-ARPA ระยะใกล้สุด  400 หลา, ไกลสุด 96 ไมล์                                                                                                 
เรดาร์เดินเรือแบบ ANRITZU  ระยไกลสุด  120 ไมล์                                                
เรดาร์ ควบคุมการยิงปืน  100 มม.แบบ  343 ระยะใกล้สุด  0.5 ไมล์, ไกลสุด  30 ไมล์     
เรดาร์ ควบคุมการยิงปืน  37 มม.แบบ 341 ระยะใกล้สุด  500 เมตร ,ไกลสุด  60 เมตร      
โซนาร์ แบบ SDJ-5A ระยะไกลสุด ไมล์                                                             
ระบบอำนวยการรบ แบบ ZKJ - 3

อาวุธปล่อย, ปืนเรือ และเครื่องควบคุมการยิง

อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น  C-802A จำนวน  ท่อยิง                                               
ระบบควบคุมการยิงปืน 100 มม.แบบ ZPJ-2 ใช้เรดาร์ 343 ควบคุมปืน 100 มม.  1 แท่น  2 กระบอก ความเร็วในการยิง  25 - 30 นัด/นาที ระยะยิงไกลสุด 25,000 หลา ระยะยิงหวังผล 10,000 หลา                                                                                                      
ระบบควบคุมการยิงปืน  37 มม. แบบ  ZPJ-4 ใช้ Radar341 ควบคุมปืน 37 มม. แท่น  8 กระบอก ความเร็วในการยิง  360 - 380 นัด/นาที ระยะยิงไกลสุด 11,000 หลา, ระยะยิงหวังผล 7,500  หลา                                                                                                  
แท่นยิงระเบิดน้ำลึก  แท่น ระยะยิงสูงสุด  1,230  เมตร บรรจุได้แท่นละ  ๕ ลูกต่อนัด    
ระบบ Degaussing system  แบบ Automatic  จำนวน  เครื่อง แบบ Automatic current XC-4D

ที่มา: การจัดการความรู้ กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น