หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การดำเนินการจุดทดสอบแบตเตอรี่ ของอาวุธปล่อยนำวิถี C-801

กองอาวุธปล่อยนำวิถีนำ โดยแผนกอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น ๑ ดำเนินการจุดทดสอบแบตเตอรี่ของอาวุธปล่อยนำวิถี C-801 เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๔ โดย จก.สพ.ทร. และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการทดสอบในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแบตเตอรี่ของลูกอาวุธปล่อยนำวิถี C-801 สามารถใช้ราชการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ที่มา: ข่าวสารกองอาวุธปล่อยนำวิถี (สพ.ทร.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น