หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ต.๙๙๔


๗ ก.ค.๕๔ พล.ร.อ.อมรเทพ  ณ บางช้าง ประธานโึครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เดินทางไปตรวจสอบความก้าวหน้าในการต่อเรือ ต.๙๙๔ ณ อธบ.อร.

ข่าวจาก: สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น