หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ นำเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๙๔ ไปยังอู่ทหารเืรือพระจุลจอมเกล้า


นาวาเอก วิโรจน์ นิลพงษ์ ผู้อำนวยการกองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พร้อมกำลังพลของอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ทำการนำเรือ ต.๙๙๔ ไปยังอู่ทหารเืรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมหลังจากประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำแล้ว

โดย ร.ล.มารวิชัย เป็นเรือลากจูงหัว เรือ ขส.ทร.๒๒๐๑ และเรือ ขส.ทร.๒๒๐๓ เป็นเรือลากจูงท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรทางน้ำ และเจ้าหน้าที่อู่ทหารเืรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ในการนำเรือเข้าจอด เมื่อ ๑๓ ก.ค.๕๔

ข่าวจาก: อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น