หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ระบบควบคุมการยิง ชุด ร.ล.สัตหีบ


๘ ก.ค.๕๔ น.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร  รอง ผอ.สยป.ทร. เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง โดยมีผู้แทน สยป.ทร.จำนวน ๕ นาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กคย.ไปตรวจเยี่ยม และข้อทราบข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ในการติดตั้งเครื่องควบคุมการยิงสำหรับเรือ ตกป. ชุด ร.ล.สัตหีบ ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ PGB/2009 ลง ๕ ส.ค.๕๒ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ – ๑๑๓๐  ณ ร.ล. สัตหีบ  ร.ล.ตากใบ และ ร.ล. คลองใหญ่ (ท่าเทียบเรือ อจปร.อร.)

ข่าวจาก: สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น