หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ระบบควบคุมการยิงปืนชุด เรือ ต.991

1.ระบบควบคุมการยิง Mirador
2.ระบบปืนกล 30 มม.MSI

ที่มา: การจัดการความรู้ กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น