หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นักบิน Gripen ของกองทัพอากาศ รับการฝึกตามหลักสูตร Gripen 39 C/D Pilot Training Batch 2

นักบิน Gripen ชุดที่ ๒ จำนวน ๖ คน ของกองทัพอากาศ รับการฝึกตามหลักสูตร Gripen 39 C/D Pilot Training Batch 2 ระยะเวลา ๑๘ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ F7 Wing Satenas ประเทศสวีเดน

และเจ้าหน้าที่สนับสนุนภาคพื้น จำนวน ๑๐ คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Gripen 39 C/D Type Conversion Course (GTCC)ระหว่าง ๑๕ สิงหาคม - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ เมือง Halmstad จากนั้นได้เข้ารับการฝึกงาน (On The Job Training : OJT) ตั้งแต่ ๑๐ มกราคม - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ F7


ณ ปัจจุบัน นักบินชุดที่ 2 จำนวน 6 คน ใกล้จะเสร็จสิ้นการฝึก และมีกำหนดจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 25 มิถุนายน 2554 นี้ จากนั้นจะทำการฝึกบินต่อเพื่อให้เป็น นักบินพร้อมรบกับ Gripen 39 C/D ของกองทัพอากาศ ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนภาคพื้น จำนวน 10 คน ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 พร้อมเตรียมกลับไปปฏิบัติงานกับเครื่องบินขับไล่ Gripen ณ กองบิน 7 ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น