หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Gallery: Swedish Armed Forces

ประเทศสวีเดนแม้จะเป็นประเทศที่วางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่เมื่อได้รับการร้องขอการให้ความช่วยเหลือจากฝ่ายใดในนามของสหประชาชนชาติเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพ ภารกิจด้านมนุษยธรรม หรือ ภารกิจอื่นใดที่เป็นความเดือดร้อนของสังคมโลก ทางสวีเดนมักจะให้ความร่วมมือเสมอ ดังจะเห็นได้จากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั่วโลก เช่น โคโซโว, บอสเนีย, ซูดาน, โซมาเลีย, คองโก, อัฟกานิสถาน และล่าสุด ลิเบีย จะปรากฎว่ามีกองกำลังของสวีเดนเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ด้วย .. ซึ่งใน Gallery นี้ก็มีภาพถ่ายบางภาพของทหารสวีเดนขณะปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถาน

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก: www.forsvarsmakten.se

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น