หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตรวจเยี่ยม เรือหลวงมกุฎราชกุมาร

ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ พลเรือตรี ดุษฎี สังขปรีชา ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเรือ พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลประจำเรือ

ข่าวจาก: ข่าว/กิจกรรม กองเรือฟริเกตที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น