หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รอง เสธ.ทร. พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ ทร. ในพื้นที่ภาคตะวันออก


พล.ร.ท.พลวัฒน์ สิโรดม รอง เสธ.ทร. และ พล.ร.ต.ณะ อารีนิจ ผอ.สวพ.ทร. พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ ทร. ในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง ๘-๙ มิ.ย.๕๔ เพื่อรับทราบข้อมูลความก้าวหน้า ในการดำเนินโครงการวิจัยของ ทร. จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่

๑.โครงการวิจัยฯ ยานพาหนะปลอดภัยจากระเบิด

๒.โครงการวิจัยฯ การสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเล ขนาด ๒-๔ ที่นั่ง

๓.โครงการวิจัยฯ ยานใต้น้ำขนาดเล็กขั้นที่ ๒

๔. โครงการวิจัยฯ หุ่นยนต์ค้นหาพิสูจน์ทราบและทำลายวัตถุต้องสงสัย

๕. โครงการวิจัยฯ ศึกษาความเป็นไปได้การสร้างยานส่งทำลายทุ่นระเบิดใต้น้ำ

๖. โครงการวิจัยฯ น้ำมันสบู่ดำ เพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๔ (เยี่ยมชมพื้นที่และการก่อสร้างโรงเรือนสบู่ดำ)
ข่าวจาก: ภาพกิจกรรมกองทัพเรือ/เว็บไซต์กองทัพเรือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น