หน้าเว็บ

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการทำฝนหลวงในสภาวะเมฆเย็นของเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗


พลอากาศเอก ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมการทำฝนหลวงในสภาวะเมฆเย็นของเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (ALPHA JET) เพื่อบรรเทาภัยแล้งและยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ เมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ณ ฐานปฏิบัติการฝนหลวงกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวจาก: ข่าวทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น