หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

การฝึกยิงอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM-9M ประจำปี ๕๔


น.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ หน.คณก.จัดการฝึกยิงอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM-9M ประจำปี ๕๔ ได้ดำเนินการฝึกยิงอาวุธนำวิถี ฯ ระหว่าง ๒๕-๒๙ เม.ย.๕๔ ณ ฝูงบิน ๑๐๖ (อู่ตะเภา) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีฝูงบินที่เข้าร่วมการฝึก ๗ ฝูงบิน ประกอบด้วย F-16 จำนวน ๓ ฝูงบิน , F-5 จำนวน ๒ ฝูงบิน และ L-39 จำนวน ๒ ฝูงบิน

ข่าวจาก: ข่าวทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น