หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

PAK FA T-50, RUSSIA'S FIFTH GENERATION FIGHTERhttp://www.knaapo.ru/rus/gallery/events/combat/t-50/index.wbp
http://www.en.rian.ru/mlitary_news/20110210/162533115.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น