หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

F-5 E (บข.18 ก/ข) ของกองบิน 7 เปลี่ยนไป..?

ตามที่กองทัพอากาศกำหนดไว้คือจะต้องมีการปลดประจำการเครื่องบินขับไล่ F-5 B/E ในปี 2554 นี้ เมื่อนำเครื่องบิน Gripen เข้าประจำการ แต่ด้วยเหตุที่ทางกองทัพอากาศยังไม่สามารถจัดเครื่องบิน Gripen เข้าประจำการได้ครบ 1 ฝูงบิน (12 ลำ) ได้ทันตามกำหนดเนื่องจากโครงการจัดหา Gripen ในระยะที่สองได้เลื่อนการจัดหาออกไป 1 ปี เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณ เพราะช่วงนั้นประเทศได้รับผลกระทบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจุบันโครงการจัดหา Gripen ระยะที่สอง ได้มีการลงนามจัดหาไปแล้ว ดังที่ทราบกัน โดยจะได้รับเครื่องบิน Gripen 39 C อีก 6 ลำ ในปี 2556 (Gripen 39C 6 ลำ+Saab 340 AEW 1 ลำ+อาวุธนำวิถีโจมตีเรือ RBS-15F...) ดังนั้นในต้นปี 2554 นี้ จึงมีเครื่องบิน Gripen เข้าประจำการเพียง 6 ลำ (ระยะที่ 1) ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการขั้นต่ำตามอัตราฝูงบินรบในการใช้งาน เพื่อคงความพร้อมรบและมีจำนวนเพียงพอต่อการป้องกันประเทศ จึงยังคงประจำการเครื่องบินขับไล่ F-5 E บางส่วนไว้ และเพื่อรองรับการเข้าประจำการของเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen ทำให้เครื่องบินขับไล่ F-5 E บางลำจะต้องได้รับการตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันกับ Gripenได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

"ลองมาติดตามกันดูครับว่าที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ F-5 E (บข.18 ก/ข) ของกองบิน 7 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ ณ วันนี้..ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดใดๆ นะครับ ลองดูเอาจากภาพถ่ายปัจจุบันของเครื่องบิน F-5 E ก็แล้วกันครับ (ดูเล่นๆ)"

ภาพถ่าย F-5 E กองบิน 7 (เดิม)

ภาพถ่าย F-5 E กองบิน 7 (ปัจจุบัน)

อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศที่ติดตั้งกับ F-5 E
พลอากาศโท อารยะ งามประมวญ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายการข่าว และคณะสำรวจปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ ของ บข.18 ก/ข ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 (ข่าวกองบิน 7)

"ลองเปรียบเทียบภาพถ่ายของเครื่องบินขับไล่ F-5 E (F-5 T Trgris) ของฝูงบิน 211 กองบิน 21 ที่ทำการ Mod แล้ว กับเครื่อง F-5 E ของกองบิน 7 ดูนะครับว่าเหมือนกันตรงไหน"

F-5 E (F-5 T Tigris) Mod ฝูงบิน 211 กองบิน 21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น