หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Saab Viggen

AJ 37 Viggen - Show Must Go On


Saab Viggen เครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนหน้า เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen ของบริษัท Saab จากประเทศสวีเดน และมีใช้งานในกองทัพอากาศสวีเดนเพียงแห่งเดียว ปััจจุบันปลดประจำการไปแล้ว ทาง Saab ไม่สามารถเปิดตลาดและจำหน่ายให้แก่ประเทศใดได้เลย ไม่เหมือนกับเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนหน้านั้นคือ J 35 Draken ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า สามารถจำหน่ายได้และเข้าประจำการในหลายประเทศ เครื่องบินขับไล่ Viggen ได้รับการออกแบบมาเป็นหลายรุ่นแยกตามแต่ภารกิจ ซึ่ง Viggen นั้นเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ีมีขนาดใหญ่ และมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานมากกว่าเครื่องบิน Gripen และหลากรุ่นมากเกินไป ต่อมาทางสวีเดนโดย Saab จึงได้ออกแบบ Gripen ขึ้นมา โดยมีข้อกำหนดความต้องการว่า ต้องรวมขีดความสามารถและสมรรถนะทุกอย่างที่เครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่กว่าอย่าง Viggen ทำได้ในแต่ละแบบรุ่น มาอยู่ในเครื่องบิน Gripen เพียงเครื่องเดียว ทำให้เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ (Multirole Fighter) แต่มีขนาดเล็กกว่า และมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบำรุงรักษาถูกกว่า Viggen มาก

ผมได้กล่าวถึงรายละเอียดของเครื่องบินขับไล่ Viggen พอสังเขป เพราะตั้งใจจะนำคลิปวิดีโอและภาพถ่ายของ Viggen ที่น่าสนใจมาให้ชมเท่านั้น

Saab SK 37 Viggen

Saab JA 37 DI Viggen

Saab JA 37 DI Viggen


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น