หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Saab Q3 report 2010

HAKAN BUSKHE, CEO ของ Saab


จากการที่กองทัพอากาศไทยได้มีโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen (บข.20) เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 (บข.18 ก/ข) ที่ใช้งานมานานและครบกำหนดจะปลดประจำการ ซึ่งกองทัพอากาศไทยมีความต้องการเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ดังกล่าว จำนวน 1 ฝูงบิน ตามความต้องการขั้นต่ำ 12 ลำ โดยแบ่งโครงการจัดหาเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจัดหาเครื่องบิน Gripen จำนวน 6 ลำ พร้อมเครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า Saab 340 AEW (ERIEYE) 1 ลำ และ Saab 340 B ที่ใช้เพื่อการฝึกและลำเลียงอีก 1 ลำ รวมถึงสิ่งสนับสนุนและระบบควบคุมบังคับบัญชาที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย นอกจากนี้ก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทุนการศึกษา และความร่วมมือทวิภาคีด้านอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการในระยะแรกนี้มีกำหนดจะได้รับมอบเครื่องบินและระบบต่างๆ ตามโครงการดังกล่าวเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยราวเดือนธันวาคม 53 - มีนาคม 54 นี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 53 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen C ระยะที่สอง วงเงิน 16,222 ล้านบาท สำหรับเครื่องบิน Gripen C จำนวน 6 ลำ พร้อมรับข้อเสนอพิเศษจากรัฐบาลสวีเดน ประกอบด้วย  1.เครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า Saab 340 AEW ติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์แบบ ERIEYE จำนวน 1 ลำ   2.อาวุธนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RB 15B จำนวน 12 นัด พร้อม TROLLEYS  3.ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 24 ทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 24 MAN-YEARS และความร่วมมือทวิภาคีด้านอุตสาหกรรม

ในฐานะที่ Saab คือผู้ที่ผลิตและสร้างเครื่องบิน Gripen รวมทั้งระบบต่างๆ ให้กับกองทัพอากาศไทย ตามโครงการจัดหาครั้งนี้ Saab จึงเป็นที่สนใจของคนไทย ผมจึงได้นำเรื่องราว ข่าวสาร ในรูปแบบต่างๆ มาให้ได้รับชม และ ติดตามกัน...เช่น คลิปวิดีโอนี้ครับ Saab Q3 report 2010, Support and Services for SK60 Trainer และ Aviation Service and Suport


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น