หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำเวบไซต์ ติดตามข่าวโครงการจัดหาเครื่องบิน Gripen

ติดตามข่าวโครงการจัดหาเครื่องบิน Gripen 39 C/D ของกองทัพอากาศไทย ได้ที่เวบไซต์ (www.gripen.rtaf.mi.th/index.php)
ตัวอย่าง

INITIAL SIGNING CEREMONY FOR PEACE SUVANNABHUM 2 AGREEMENT


การอบรมภาควิชาการเกี่ยวกับ Limitations, Restrictions และ Special Remarks
                          ของเครื่องบิน 39 C/D และ การฝึกบิน Simulator

 

การอบรมภาควิชาการ Gripen 39 C/D Pilot Technical Course ณ
                                   Swedish Armed Forces Technical SchoolRTAF Gripen Galleryกำหนดการของโครงการ (ยกตัวอย่างกำหนดการที่สำคัญ)

8 ม.ค.51  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ทอ.จัดซื้อเครื่องบิน Gripen 39 C/D จำนวน 6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรมการปรับปรุงอาคารสถานที่ การบริหารโครงการและความร่วมมือระดับทวิภาคีกับราชอาณาจักรสวีเดน

11 ก.พ.51  ทอ.ลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อ Gripen 39 C/D

26 ม.ค.53  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ ทอ.จัดซื้อ บ.Gripen 39 C/D เพิ่มเติมจำนวน 6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การส่งกำลังบำรุง การฝึกอบรม การปรับปรุงอาคารสถานที่ การบริหารโครงการและความร่วมมือระดับทวิภาคีกับราชอาณาจักรสวีเดนในกรอบวงเงิน 16,266 ล้านบาท

ธ.ค.53  บ.Saab 340 B จำนวน 1 เครื่อง และ บ.Saab 340 AEW จำนวน 1 เครื่อง เดินทางถึงประเทศไทย

ม.ค.54  บ.Gripen 39 C/D จำนวน 3 เครื่อง เดินทางถึงประเทศไทย

มี.ค.54  บ.Gripen 39 C/D อีกจำนวน 3 เครื่อง เดินทางถึงประเทศไทย

มี.ค.54  การฝึกอบรมเจ้าหน้าระบบบัญชาการและควบคุม


ต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้ติดตามอ่านได้ตามเวบไซต์ที่ผมได้แนะนำครับ (www.gripen.rtaf.mi.th/index.php)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น