หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อิสราเอลอนุมัติแนวความคิดการแสดงผลสำหรับศูนย์ฝึกอบรมพันธกิจเครื่องบินรบ F-16


กองทัพอากาศอิสราเอลได้อนุมัติแนวความคิดระบบการแสดงผลสำหรับ ระบบศูนย์ฝึกอบรมภารกิจของ Elbit สำหรับนักบินเครื่องบินรบ F-16 C/D ของ บริษัท ล็อกฮีดมาร์ติน และ F-16 I รุ่นเดียวกัน

Elbit กล่าวว่าการตัดสินใจอนุมัติเป็นก้าวที่สำคัญต่อการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเต็มเปี่ยม เป็นส่วนหนึ่งของสัญญามูลค่า 55 ล้านเหรียญ ที่ได้รับจากกระทรวงป้องกันประเทศอิสราเอล

Elbit กล่าวว่าศูนย์ฝึกอบรมภารกิจใหม่ จะเป็นตัวแทนของการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในด้านการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ระบบถูกออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมนักบินใช้ความหลากหลายของภารกิจและสถานการณ์ทีี่แตกต่างกันในแต่ละโซนการดำเนินงานที่ีมีสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ใหม่จะช่วยให้กองทัพอากาศดำเนินการ บางส่วนของการฝึกจำลอง Sorties ได้มากกว่าเครื่องบินรบ, เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

http://www.flightglobal.com/articles/11/08/349441/picture-isael-approves-display-concept-for-f-16-mission-training.html
"นัยว่าทางอิสราเอล และ ล็อกฮีดมาร์ติน ต้องการจะให้ศูนย์แ่ห่งนี้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมของผู้ใช้ บ.F-16 ในภูมิภาคแห่งใหม่นอกสหรัฐอเมริกา"

Sukom/thaidefense-news

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น