หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ครม.อนุัมัติก่อหนี้ผูกพัน 5 ปี จัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพน 6 ลำ วงเงิน 1.62 หมื่นล้านบาท (ระยะที่ 2)


นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนัำกนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอในการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ 18 ก/ข (ระยะที่ 2)


โดยอนุมัติให้กองทัพอากาศก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ 18 ก/ข (ระยะที่ 2) วงเงิน 16,222 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 54 - 58 โดยการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ Gripen 39 C จำนวน 6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ การส่งกำลังบำรุง การฝึกอบรม และการบริหารโครงการ จากองค์กรจัดหายุทธภ้ัณฑ์ทางทหารสวีเดน (FMV) โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล รวมทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่ และการบริหารโครงการเพื่อเตรียมรับเครื่องบินของกองทัพอากาศ

พร้อมกันนี้ ให้กองทัพอากาศรับข้อเสนอพิเศษจากรัฐบาลสวีเดนประกอบด้วย
1.เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ (Saab 340 AEW) ติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์แบบ ERIEYE จำนวน 1 เครื่อง
2.ระบบอาวุธนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ (RB 15F) จำนวน 12 นัด พร้อม TROLLEYS
3.ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 24 ทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี 24 MAN-YEARS และความร่วมมือทวิภาคีด้านอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ให้ผู้บัญชาการทหารอากาศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบ Gripen 39 C ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย รวมทั้งการลงนามในเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงจัดซื้อที่อาจเกิดขึ้นภายหลังเฉพาะในกรณีแก้ไขรายละเอียดที่มิใช่สาระสำคัญ โดยวงเงินรวมไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น